Selecteer de taal

0
Winkelwagen
De winkelwagen is leeg

Sinefuma.com (SineFuma B.V.), gevestigd aan Takkebijsters 72, 4817 BL Breda, is aangaande de verkoop van smokerlyzers en aanverwante diensten en accessoires, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.sinefuma.com
Cimburgalaan 98, 4819 BD Breda
info@sinefuma.com
076 – 88 951 95

Persoonsgegevens die wij verwerken

SineFuma B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sinefuma.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SineFuma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • SineFuma B.V. volgt uw surfgedrag op onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
 • SineFuma B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SineFuma B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Bewaarde persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
 • De datum van de factuur
 • Het nummer van de factuur
 • De naam en het adres van de afnemer
 • Het btw-identificatienummer van de afnemer
 • Een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten die geleverd zijn
 7 jaar

Belastingwetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SineFuma B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SineFuma B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie

Naam

Doel

Welke gegevens

Administratie

 Twinfield

Bijhouden administratie en voldoen aan belastingwetgeving

 • De datum van de factuur
 • Het nummer van de factuur
 • De naam en het adres van de afnemer
 • Het btw-identificatienummer van de afnemer (alleen bij handel met andere EU-landen en daarmee samenhangende diensten)
 • Een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten die besteld/geleverd zijn

Administratie

Mollie

Afhandeling order – betaling

 • Betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • In sommige gevallen:
  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen,
 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Administratie

Paypal

Afhandeling order – betaling

 • Het aankoopbedrag
 • Het transactietype (bijv. aankoop)
 • De naam en het adres van de afnemer
 • E-mailadres of telefoonnummer

Administratie

nog betaalsysteem?

Afhandeling order – betaling

?

Bezorging

DHL

Bezorging van bestelling

 •  De naam en het adres van de afnemer
 • Telefoonnummer
 

Cookies die wij gebruiken

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Wilt u weten welke cookies we precies gebruiken? Onderstaand overzicht geeft inzicht in welke cookies worden geplaatst door welk netwerk en met welk doel.

Categorie: noodzakelijk

AANVULLEN

Categorie: statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

_utma

Google Analytics

Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek.

2 jaar

_utmb

Google Analytics

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website heeft bezocht. Wordt gebruikt om de duur van een websitebezoek te berekenen.

30 minuten

_utmc

Google Analytics

Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Wordt gebruikt om de duur van een websitebezoek te berekenen.

30 minuten

_utmz

Google Analytics

Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt.

6 maanden

_ga

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

_gat

Google Analytics

Gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen

30 min

_gid

Google Analytics

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

30 min

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met SineFuma heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u de gegeven toestemming van de cookies aanpassen (zie de links hierboven). Verder heft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet wilt worden benaderd (telefonisch, per post of per email) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

SineFuma
Cimburgalaan 98
4819 BD, Breda

Of mail naar info@sinefuma.com

In het geval dat u het niet eens bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt er niet uit met SineFuma, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SineFuma B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@sinefuma.com

sinefuma.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek – DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Links (andere websites)

Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. SineFuma B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en het gebruik van uw gegevens door deze partijen. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

Wijzigingen Privacy Policy

SineFuma B.V. heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken. Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Vragen?

Hebt u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van onze website? Neem dan gerust contact met ons op.

Email: info@sinefuma.com
KvK-nummer: 59577347
BTW-nummer: NL 8535.52.678.B01
Kantoortijden: maandag t/m vrijdag van 09.00u-12.30u en 13.00-17.00u
Telefoon: +31 (0)76-8895195

Versie: Privacy Policy - mei 2020