Is het noodzakelijk om de adem 20 seconden in te houden voordat de test wordt uitgevoerd?

Niet beslist noodzakelijk. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat 20 seconden de adem inhouden optimaal is voor de beste correlatie met COHb. De adem 15 seconden inhouden geeft bijna dezelfde correlatie. Als de persoon aangespoord wordt volledig uit te ademen, geeft een monster van een end- tidal (laatste deel van de) expiratie ook een goede indicatie.

SineFuma