Wanneer een roker mindert, daalt dan ook zijn CO-gehalte evenredig?

Waarschijnlijk niet. Een roker kan wel minderen, maar zal dezelfde hoeveelheid nicotine nodig hebben. Dat wil dus zeggen dat hij/zij weliswaar minder sigaretten rookt, maar intensiever rookt en dus meer rook inhaleert dan verwacht (en dus ook meer CO).

SineFuma